Zavarovalna skupina ERGO

Blagovna znamka, ki ponuja smernice v svetlo prihodnost

S prihodki iz naslova zbrane premije v višini 20 milijard evrov, sodi ERGO med vodilne zavarovalne skupine v Nemčiji in Evropi. V svetovnem merilu je ERGO zastopana v več kot 30 državah Evrope in Azije. ERGO sodi na domačem trgu med vodilne v vseh zavarovalniških segmentih. Več kot 50.000 ljudi dela za skupino, bodisi kot zaposleni ali kot pogodbeni zastopniki.

ERGO ponuja široko paleto zavarovanj in oblik zaščite. Več kot 40 milijonov strank, od 20 milijonov v Nemčiji, zaupa v varnost, strokovno znanje in podporo, ki jo ERGO in njegovi strokovnjaki nudijo strankam v različnih panogah.

Zavarovalni skupini ERGO so pomembne želje in potrebe strank in zato namerava v tesnem sodelovanju s potrošniki nenehno izboljševati ponudbo in storitve tudi v prihodnje.

Preko 22.000 redno zaposlenih svetovalcev v direktni prodaji, samozaposlenih zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih posrednikov in partnerjev - tako v Nemčiji kot v tujini – je v stalnih stikih s strankami. Med pomembna partnerstva sodi tako sodelovanje z vodilnima bančnima skupinama UniCredit Group in Volksbank International, tako na domačem, kot tudi na drugih evropskih trgih.

ERGO Insurance Group

Več informacij o zavarovalni skupini ERGO lahko najdete na spletni strani
www.ergo.com