Andrej Kocič

Andrej Kocič

Predsednik uprave ERGO Življenjske zavarovalnice d.d. in direktor ERGO zavarovalnice, podružnice v Sloveniji

Izobrazba
1994 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta - univerzitetni diplomirani ekonomist
1996 Drury College, Springfield, Missouri, USA - M.B.A.
1997 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta - magister poslovodenja in organizacije
1999 Munich RE, München, Nemčija, Program Alois Alzheimer s področja zavarovalništva in pozavarovalništva
Delovne izkušnje
1994 - 1997   Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta - Asistent
1997 - 1999 Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana - Sklepanje  in organizacija trženja premoženjskih zavarovanj
2000 - 2002 Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana - Vodja prodaje premoženjskih zavarovanj
2002 - 2004 Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana - Direktor zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov
2004 - 2005 Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana - Član Uprave za področje premoženjskih interesov
2005 - 2009 Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana - Predsednik Uprave
2010 - 2011 delovanje v podjetjih s področja zavarovalnega zastopanja in posredovanja - Direktor
od 2011 ERGO Austria International AG, Dunaj - svetovanje
01.07.2011  ERGO Austria International AG, Dunaj - Vodja projekta
01.02.2012 ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. - Prokurist
29.02.2012  ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. - Predsednik uprave 
01.03.2013 ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. - Predsednik uprave
ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji - direktor podružnice
 
2005 - 2009 sodelovanje v nadzornih svetih organizacij s področja zavarovalništva kot predsednik ali član