ERGO Austria International

Vodilna vloga pri širitvi poslovanja na nove trge

Strateški cilj skupine ERGO je razširitev prodaje zavarovalnih produktov preko bank, zato je ERGO Austria prevzel pomembno vlogo pri aktivnostih, povezanih s širitvijo zavarovalne skupine na področje osrednje in vzhodne Evrope. ERGO Austria s pridom uporablja izkušnje s področja bančnega zavarovalništva, ki so bile pridobljene tekom preteklih let. Osredotoča se na krepitev dosedanjega sodelovanja z bankami v regiji in raziskuje možnosti širitve  na trge, kjer skupina še ni zastopana. Področje osrednje in vzhodne Evrope sodi med pomembnejše trge z višjim potencialom rasti.   

Dolgoročno partnerstvo in posluh za lokalne potrebe

Poglavitni cilj družbe je vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja z bankami in ponudba rešitev, ki bodo pokrivale vse potrebe strank. Produkti in storitve v ponudbi so deležne posebne pozornosti ravno v smislu pokrivanja vseh potreb lokalnih strank. Želja po finančni varnosti in po zaščiti za prihodnost je vsem enaka, pa vendar so specifične potrebe še kako odvisne od različnih dejavnikov lokalnih trgov.

Ustanovitev ERGO Austria International AG je povezana z zavarovalnicami na Slovaškem, v Sloveniji in na Madžarskem , ki so bile v letu 2008 ustanovljene pod blagovno znamko ERGO. V sredini leta 2009 je svoja vrata odprla tudi zavarovalnica v Romuniji.  

ERGO Austria International

Več informacij o ERGO Austria International si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

www.ergo-austria.com