Impresum

ERGO Življenjska zavarovalnica d.d.

Šlandrova ulica 4
SI - 1231 Ljubljana Črnuče

Tel +386 1 600 50 30
Fax + 386 1 600 50 39
info@ergo.si

Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.vpisa 2008/24201
Osnovni kapital: 5.800.000,00 EUR
Matična številka: 3356493000
Identifikacijska številka: SI33416133

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Prosimo, preberite Pravno obvestilo.

 

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj,
ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Šlandrova ulica 4
SI - 1231 Ljubljana Črnuče

Za klice iz Slovenije: 080 60 68
Za klice iz tujine:      +386 1 560 65 63
Faks                         +386 1 600 58 19
prodaja@ergo.si
skode@ergo.si

Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.vpisa 11247000 
Matična številka: 2118629000
Identifikacijska številka: SI81287763

Za nadzor nad podružnico sta pristojni Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj in Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Prosimo, preberite Pravno obvestilo.