Impressum

ERGO Življenjska zavarovalnica d.d.

Šlandrova ulica 4
SI - 1231 Ljubljana Črnuče

Tel +386 1 600 50 30
Fax + 386 1 600 50 39
info@ergo.si

Registered at County Court in Ljubljana under reg. No. 2008/24201
Share capital: 5.800.000,00 EUR
Identity reg. No.: 3356493000
Tax No.: SI33416133

Regulatory body: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Please, read also Legal information.

 

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj,
ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Šlandrova ulica 4
SI-1231 Ljubljana-Črnuče

For domestic calls:        080 60 68
For international calls: +386 1 560 65 63
Fax:                             +386 1 600 58 19
prodaja@ergo.si
skode@ergo.si

Registered at County Court in Ljubljana under reg. No. 11247000
Identity reg. No.: 2118629000
Tax No.: SI81287763

Regulatory body: Finazmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj in Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Please, read also Legal information.